• Địa chỉ miền trung: Thanh Lương 22, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Địa chỉ miền nam: 390/23 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh